EndyMax- personálna agentúra

EndyMax EU, s.r.o. - profesionálna pracovná sila už od roku 2011

PROFIL SPOLOČNOSTI

Personálna agentúra EndyMax EU s.r.o. sa špecializuje na sprostredkovanie práce, personálny lízing a kompletný zamestnanecký servis, ktorý v časoch prudkých zmien na svetovom trhu vyvoláva čoraz častejšie potreby byť flexibilný, pohotový a spoľahlivý. To odľahčuje materské firmy od ekonomickej, administratívnej a personálnej záťaže.

NAŠE PRIORITY

 • zabezpečiť potrebný počet zamestnancov, podľa aktuálnej potreby zákazníkov
 • prebrať celú zodpovednosť za dodaných pracovníkov -kvalifikovanosť, ubytovanie, dopravu,zákonné povinnosti
 • neustále zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov a byť lepší ako konkurencia

LICENCIE

Disponujeme oficiálnou licenciou na zamestnávanie od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na Slovensku, taktiež licenciou na zamestnávanie v Spolkovej republike Nemecko Našim predmetom činnosti je aj vykonávanie Agentúry dočasného zamestnávania – ADZ

POSOBENIE NAŠEJ FIRMY

Zameriavame sa na krajiny, kde je o takéto služby enormný záujem Prioritne poskytujeme služby v Nemecku, Francúzsku a na Slovensku

PREČO ENDYMAX EU?

Naša spoločnosť ponúka seriózny prístup pri rokovaniach o cenách práce konkrétnych zamestnancov, s prihliadnutím na záujmy oboch strán. Dokážeme nájsť konsenzus, s dôrazom na rentabilitu ponúkaných služieb, vysokú profesionalitu a odbornosť našich pracovníkov Úzko spolupracujeme s jednou z najväčších zamestnávateľských agentúr XAWAX spol. s r.o.

REFERENCIE

 • Metzka Gmbh. Nemecko
 • Striedinger personaldienste, Nemecko
 • 2GI International France, Francúzsko
 • Canam France, Francúzsko
 • Clément Olivier, Francúzsko
 • La-Carne s.r.o., Slovensko
 • Xawax s.r.o. Slovensko
 • Mikula-ovocie a zelenina, Slovensko
 • BIA Plastic and Plating technology Slovakia s.r.o., Slovensko

 

 licence-01  licence-02  licence-03